REWELACYJNY PROGRAM 2CC - PTUF - ZAPRASZAM !

Masz towar i szukasz rynku zbytu. Dział poświęcony zamieszczaniu ofert handlowych. Bez spamu!

Moderator:mkamil

Krzychos90
Użytkownik
Posty:1
Rejestracja:16 cze 2009, 06:43

16 cze 2009, 06:50

[size=18][b][color=red]Projekt2cc- Twoją szansą na sukces[/color][/b][/size]

Wielokrotnie spotykałeś się z pojęciem „niezależność finansowa”. Więcej - jestem przekonany ,że każdy z nas, Ty również, chociaż raz próbował wyobrazić siebie w takiej roli. Miłe marzenia ,nieprawdaż? Tylko brak realnego pomysłu na ich realizowanie. Ale mimo wszystko chęć uzyskania statusu „niezależnego finansowo” kusi.

Kiedy więc możesz powiedzieć o sobie, że jesteś niezależny finansowo? Jeśli Twój dochód pasywny jest większy od Twoich wydatków – wtedy osiągnąłeś niezależność finansową. Niezależność finansową można określić jako stan, w którym mamy tyle pieniędzy, że nie musimy się o nie martwić. Dla jednych może to być minimum pozwalające utrzymać dom, rodzinę i realizować własne pasje. Dla drugich jest to stan, w którym ma się więcej pieniędzy, lub wręcz ma się ich bardzo dużo.

Jeśli pracujesz w modelu praca - pieniądze, zawsze będziesz musiał pracować by dostawać pieniądze. Jeśli przestaniesz pracować, przestajesz zarabiać. Gdy weźmiesz wolne (poza należnym urlopem)-nie otrzymasz wynagrodzenia, Ty musisz pracować by dostawać pieniądze. Nawet jeśli pracę lubisz, to mimo wszystko musisz ją wykonywać. Jeśli coś Ci się stanie i np. jakaś paskudna choroba położy Cię na kilka miesięcy do szpitala, to nie będziesz w tym czasie pracować i nie będziesz zarabiać. A wtedy skąd weźmiesz środki na utrzymanie siebie, swojej rodziny?

Chciałbym przedstawić pewien punkt widzenia, tak naturalny i popularny w krajach zachodnich, a który w Polsce dopiero raczkuje. To "kapitał bezpieczeństwa" finansowego. To nic innego jak oszczędności pozwalające Ci normalnie funkcjonować przez okres ok. 2 lat od utraty pracy do znalezienia następnej. Jest to dwu krotność naszych średnich rocznych dochodów, co w warunkach polskich jest kwotą ok. 60 tys. zł (2500 zł miesięcznie x 24 miesiące).

Odpowiesz - nie mam na to szans. Moje (nasze) zarobki ledwie starczają na bieżące wydatki,a nic mi nie wiadomo o bogatym Wujku lub bogatej Ciotce na antypodach. A ja twierdzę ,że masz. Pytasz jak? Odpowiadam:odkładaj regularnie,ale w długim okresie czasu nawet niewielkie kwoty ,ale nie pod poduchę, bądź do skarpety ,gdyż samo odkładanie nie jest efektywne, tylko odkładaj w połączeniu z inwestowaniem. Wtedy da Ci to oczekiwane rezultaty.

Najlepszym instrumentem finansowym łączącym w sobie te wszystkie wymienione wyżej cechy są fundusze inwestycyjne. Ile chcesz zarobić na swojej inwestycji? Odpowiedź może być tylko jedna: jak najwięcej! Powszechnie uważa się, że aby więcej zarobić, trzeba też więcej zaryzykować Warto jednak pamiętać, że zysk zależy nie tylko od stopnia ponoszonego ryzyka, ale od czasu. A największym sojusznikiem czasu w tym procesie jest procent składany, czyli efekt „śnieżnej kuli”. Polega on na corocznym dopisywaniu zysków do inwestowanego kapitału. Właśnie to ciągłe reinwestowanie rosnących zysków nazywamy procentem składanym. Jego efekt jest tak duży, że Albert Einstein uznał zasadę działania procentu składanego za największy wynalazek ubiegłego wieku!

Warto byś wziął pod uwagę nawet minimalne różnice w wynikach funduszy, bo po latach wpłyną znacząco na stan Twoich oszczędności. Pamiętaj, że długoterminowość – jak i przyglądanie się długoterminowym wynikom funduszy – to jedna z podstawowych zasad inwestowania w przypadku większości funduszy. Powtórzmy więc jeszcze raz:
Znaczenie czasu w oszczędzaniu jest znamienne,szczególnie przy ograniczonych
możliwościach finansowych inwestora,bo:

Załóżmy, że posiadasz kwotę 10 000 zł, którą lokujesz w funduszu inwestycyjnym. Fundusz ten przynosi Ci roczną stopę zwrotu (kwotę odsetek) w wysokości 5% (dla potrzeb poniższego wyliczenia pominiemy podatek od dochodów kapitałowych). Ile warte będą Twoje pieniądze po roku?
Ponieważ roczna stopa zwrotu to 5%, kwota 10 000 zł wzrośnie o 500 zł, czyli do wartości 10 500 zł. Jednak w następnym roku przybędzie Ci więcej oszczędności – nie 500, ale już 525 zł. Stanie się tak dlatego, że stopa zwrotu będzie liczona nie tylko od pierwotnie wpłaconej kwoty, ale i od dotychczas wypracowanych zysków (czyli od 10 500 zł).

W każdym kolejnym roku zyski będą rosły coraz szybciej (pomimo tej samej rocznej stopy zwrotu 5%), ponieważ podstawa do ich naliczenia będzie coraz większa. W ten sposób, trzymając przez 10 lat 10 000 zł w funduszu przynoszącym 5% zysku rocznie, faktycznie możesz zyskać prawie 63% zainwestowanej kwoty, czyli 6288,95 zł (przy tej samej rocznej stopie zwrotu 5% i bez potrącenia podatku od zysków kapitałowych).

Znaczenie stopy zwrotu z inwestycji. Załóżmy, że masz możliwość wyboru inwestowania w jeden z dwóch różnych funduszy. W każdym inwestujesz 10 000 zł, przy czym fundusze te wypracowują różny zysk w skali roku:fundusz A przynosi 5% zysku, w funduszu B możesz liczyć na 8% zysku.
Zobaczmy, jak będą kształtować się Twoje zyski z inwestycji w przypadku różnych wyników funduszu w perspektywie długoletniej inwestycji:
Uwaga: w poniższych wyliczeniach nie uwzględniamy podatku od zysków kapitałowych.
Wniosek: Im dłużej oszczędzasz, tym większe znaczenie ma stopa zwrotu (różnica 3% w skali jednego roku po upływie 40 lat urosła do ponad 36 000 zł, choć mogłoby się wydawać, że 3 % w skali roku to nie jest zawrotna wartość).
Optymalny dobór funduszy w naszej długoletniej inwestycji (przecież tylko taka nas interesuje) wygląda następująco:
Inwestycja na 5 lat- fundusze akcyjne: 50% ,fundusze obligacyjne: 50% ,
inwestycja na 10 lat- fundusze akcyjne: 75% ,fundusze obligacyjne: 25%,
inwestycja na 15 lat fundusze akcyjne: 100% gdyż z analizy notowań funduszy akcji od początku XX wieku do roku 2008 wynika ,że okres inwestowania powyżej 10 lat zawsze daje gwarancje zysku pomimo wahań kursu tych funduszy na giełdzie.

Zakupu jednostek funduszy dokonuj systematycznie. Dzięki temu unikniesz ryzyka, że cały kapitał zainwestujesz na tzw. „szczycie”. Nie staraj się „łapać górek i dołków” i być mądrzejszym od rynku. I to tyle teorii o inwestowaniu.
Rodzi się następujące pytanie. Jak możesz uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Po prostu inwestuj tam gdzie płatność tego podatku będzie wymagana dopiero przy wypłacie gotówki , a nie już przy zmianie funduszu A na fundusz B, lub C jak w Biurach Maklerskich
Takie wymagania doskonale spełniają programy inwestycyjne „opakowane w polisę ubezpieczeniową”.Koszty ubezpieczenia są znikome,wręcz symboliczne, za to korzyści prawno-podatkowe bardzo wymierne.

Program taki zawierasz na czas nieokreślony. Daje on w swojej ofercie możliwość inwestowania w kilkadziesiąt funduszy polskich i zagranicznych. Dzięki temu podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko raz,na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych.
Dokonując transferów pomiędzy funduszami oferowanymi w umowie, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, który byłby wymagany gdybyś Twoje środki przenosił pomiędzy funduszami inwestycyjnymi znajdującymi się w ofercie różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz w 75% nie podlega egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym (nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych).

Pora byś przystąpił do zajęć praktycznych,czyli wykupił program inwestycyjny za pośrednictwem przedstawiciela PTUF. Dlaczego PTUF? Dla tego że:

PTUF czyli POLSKIE TOWARZYSTWO USŁUG FINANSOWYCH posiada w swojej ofercie programy inwestycyjne AEGONA http://www.aegon.pl (około 70 różnych funduszy polskich i zagranicznych) oraz AXA http://www.axa.pl (powyzej 40 funduszy polskich i zagranicznych). Jak widzisz, wybór jest bardzo duży. Biorąc pod uwagę stopień ryzyka inwestycyjnego masz do dyspozycji fundusze: gwarantowane, rynku pieniężnego, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcji.
I to jest właśnie klucz do sukcesu. Nieograniczony czas inwestycji,szeroka oferta funduszy, i łatwość przenoszenia środków między nimi w zależności od koniunktury na giełdzie.

Jednym słowem daje to ogromne prawdopodobieństwo ,że łącząc taką ofertę z systematycznością inwestowania ale w cyklu rocznym kwoty do której się wcześniej odwoływałem, czyli 2500 zł jesteś w stanie osiągnąć po około 10 latach kapitał porównywalny z dwukrotnością naszych statystycznych polskich średnich rocznych dochodów, czyli kwotę ok. 60 tys. zł (2500 zł miesięcznie x 24 miesiące).Na pewno nie będziesz mógł jeszcze wtedy powiedzieć, że jesteś niezależny finansowo, gdyż na tym etapie będziesz tylko zabezpieczony finansowo.

Ale też o czym dotychczas mówiłem to tylko preludium w programie budowania Twojej korzystnej pozycji finansowej .Sposób bardzo skuteczny ,ale bardzo uzależniony od czasu jego trwania.
Jest drugi sposób który w o wiele szybszy sposób pozwoli Ci uzyskać taki stan posiadania który nazywa się niezależnością finansową.

POLSKIE TOWARZYSTWO USŁUG FINANSOWYCH wprowadziło rewelacyjny program lojalnościowo-partnerski,w którym dzieli się prowizją otrzymywaną od Towarzystw Ubezpieczeniowych Aegon i Axa z uczestnikami tegoż programu. Czyli, to co w tradycyjnym systemie sprzedaży „zabiera” agent ubezpieczeniowy tutaj przeznaczane jest dla uczestników pogramu 2cc tylko i wyłącznie za efektywne polecanie idei tego programu nowym osobom. Program 2cc generuje drugą, niezależną od programu inwestycyjnego ścieżkę pasywnej budowy kapitału i jest tak efektywny ,że można go bez popadania w megalomanię nazwać dopalaczem finansowym, czyli systemem który w sposób o wiele szybszy od standardowego pozwala uzyskać zamierzony efekt. Nosi on nazwę „projekt2cc”. A oto szczegóły:
Projekt2cc
„projekt2cc” to nowe przedsięwzięcie biznesowe skierowane do osób z wyobraźnią, które swój zapał i energię pragną zamienić w konkretne efekty finansowe. Zanim jednak podejmiesz decyzję o włączeniu się w tę nową inicjatywę, zechcesz zapewne zapoznać się z naszym planem naliczania prowizji. Na pewno interesuje Cię, w jaki sposób zarobisz pieniądze, jakie są potencjalne dochody i jaką część Twoich przychodów będzie stanowić stały przychód pasywny. Plan, który pragniemy Ci przedstawić jest jednym z najbardziej konkurencyjnych na polskim rynku. Potwierdzają ten fakt fachowcy posiadający duże rozeznanie w branży przedsiębiorstw związanych z tworzeniem sieci konsumenckich.
Będąc świadomymi sytuacji rynkowej, stworzyliśmy zupełnie nowatorski plan wypłaty prowizji - „projekt2cc”, który łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy tradycyjnych planów.
- Nigdy nie tracisz swoich ludzi.
- Większość Twojej struktury znajduje się w zasięgu Twojej prowizji.
- Awans na wyższe poziomy prowizyjne związany jest z narastająco rozpatrywanym
rozwojem Twojej struktury.
- Raz osiągniętego poziomu i wynikających z tego korzyści nigdy nie tracisz.

Jeśli więc szukasz przedsięwzięcia, w którym będziesz mógł zbudować silny, pewny i stały dochód, to projekt2cc jest tym czego potrzebujesz.

Przyjrzyj się dobrze sposobom zarabiania w projekcie 2cc i poznaj jego sekret :

1. Prowizja Rozwojowa w Planie 2cc(prowizja wynikająca z rozwoju Grupy)

Aby otrzymać 100% należnej prowizji wystarczy tylko, że osobiście polecisz dwie osoby, które założą sobie Program Inwestycyjny za pośrednictwem PTUF oraz przystąpią do naszego Projektu.
Aby otrzymać 50% należnej prowizji wystarczy , że osobiście polecisz jedną osobę, która założy sobie Program Inwestycyjny za pośrednictwem PTUF oraz przystąpi do projektu2cc.
W projekcie2cc każdy buduje dwu-liniową strukturę. Budowanie dwóch gałęzi służy temu, aby struktura rozbudowywała się równomiernie w głąb. Jest ona budowana zarówno przez Ciebie jak i Twoich Współpracowników. Może być również zasilana przez Uczestników projektu2cc , którzy znajdują się w linii rekomendowania nad Tobą i ich Współpracowników, którzy zostaną umiejscowieni przez system w poziomach pod Tobą. Jeśli każdy buduje tylko dwie gałęzie, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoba nad Tobą będzie wprowadzała swoich nowych Współpracowników pod Ciebie, a prowizja od rekomendacji tych osób będzie naliczana również Tobie.
Z tytułu tej prowizji otrzymujesz 100 PLN brutto za każdego Uczestnika projektu2cc w 12 poziomach w głębi (8190 osób x 100pln). Oznacza to, że możesz zarobić z tego źródła dochodu aż 819 000 PLN !!!
Przystępując do projektu 2cc na Poziomie Złotego Uczestnictwa ten dochód może Ci się podwoić i wyniesie ponad 1,6 miliona PLN przy tej samej liczbie Uczestników w 12 poziomach w głąb. A to dopiero pierwsze źródło dochodów..
Na wszelkie pytania odpowiadam drogą mailową na [b]Krzychos90@gmail.com[/b], przy zapytaniu proszę o pisemną akceptacje zgody na otrzymywanie mojej korespondencji.
[/b]
Artek
Użytkownik
Posty:43
Rejestracja:11 lis 2009, 21:43

15 lis 2009, 15:33

Strasznie dużo tekstu i wszystkie założenia są czystko teoretyczne. Lepszy skutek odniósł byś gdyby tekst był krótszy, mówił konkretnie o co się rozchodzi i nie obiecywał bóg wie co.
ODPOWIEDZ

Doradca Finansowy Gdańsk Doradca Finansowy Kraków Biznes Forum
Darmowe ogłoszenia o pracę Kredyty dla pracujących za granicą Portal ogólnoteoretyczny
Strony internetowe Zielona Góra Ubezpieczenia Zielona Góra Forum mechaniczne
DJ na Wesele Zielona Góra Regeneracja koła dwumasowego Skup samochodów śląskie
Skup samochodów Poznań Doradca kredytowy Warszawa Forum Webmasterów - webax.pl